Kentlerin geleceği için stratejiler, yenilikçi model ve öneriler geliştiriyor.

ODTÜ, Şehir Planlama Bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Batıkent, Portakal Çiçeği Vadisi ve Zafertepe Gecekondu Projesi olmak üzere kamu, özel sektör ve yerel örgütleri bir araya getiren pek çok katılımcı büyük ölçekli projelerde yöneticilik yaptı.

Kurucu ortağı olduğu Kentsel Strateji şirketi ile kentlerin geleceği için stratejiler, yenilikçi model ve öneriler geliştiriyor. ‘’Kentleri Yeniden Düşünmek’’ ve ‘’Mahalleleri Yeniden Keşfetmek’’ söylemi ile Tasarım, Araştırma, Katılım, Vizyon, Etki, Kalkınma kavramlarının önemini dikkate alarak gönüllülük esaslı atölyeler kurdu. Atölyelerde, genç tasarımcıları gönüllülük ilkesi ile bir araya getirmekte, program ve projeler geliştirmekte ve gençlere istihdam ortamları sağlamakta.

Kurucusu olduğu Anadolu Tasarım Atölyesi (ATA) çatısı altında TAK Kadıköy, TAK Kartal, Vizyon Atölyesi ve Atölye Muğla Bir ortamlarında; yeni kent modelleri ve stratejileri geliştirilmesi, mahalleli ile tasarımcıları katılımcı ortamlarda bir araya getirerek birlikte sorun çözme ve ekonomik kalkınma modelleri ve araçları geliştirilmekte.

Kentsel Vizyon, Uzlaşma Yönetimi, Stratejik Tasarım, Kentsel Dönüşüm, İmar Hakları Transferi ve Mahalle Örgütlenmeleri vb. konularında ulusal ve uluslararası pek çok yayını bulunan Göksu, çeşitli üniversitelerde dersler vermekte ve etkinliklerde bulunmakta.