Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü kurucu ortağı ve direktörü.

And Akman, 1990 yılından beri yapı biyolojisi ve ekolojisi üzerine uluslararası akademik ve
mimari çalışmalarını sürdürüyor. Mimar Sinan Üniversitesinde 1981 yılında başladığı mesleki
eğitimini, New York Üniversitesi (New York University), ardından da Alman Yapı Biyolojisi
Enstitüsü-IBN’de (Institut für Baubiologie + Ökologie) sürdürdü. Almanya’da bulunan
Lichtblick Mimarlık Bürosunda 17 yıl süresince uluslararası ekolojik mimari proje ve yapı
uygulamaları gerçekleştirdi. 2007 yılında Türkiye'ye döndü ve çalışmalarına Türkiye'de devam
etme kararı aldı. 2014 bahar yarıyılından itibaren Konya Selçuk Üniversitesine davet edildi ve
'Çağdaş Kerpiç Yapı Proje Stüdyosu Yürütücüsü' olarak bu alanda eğitim vermeye başladı.

Bu görevini 2,5 yıl sürdürdükten sonra MEF Üniversitesi’nde Yapı Biyolojisi seçmeli dersini 1 yıl süresince veren Akman, 2017 itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sürdürülebilir mimari üzerine stüdyo hocalığına ediyor.

2012-2014 yıllarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (United Nations Development Programme) Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi’ne danışmanlık yapan Akman; kurucu ortağı olduğu 'eds+architecture'da 2008-2019 arasında uluslararası mimari proje ve uygulama çalışmalarına devam etti. Yapı biyolojisi ve ekolojisi konularında uluslararası alanda makaleler yayınlıyor ve bu alanda konuşmacı olarak davet edildiği üniversitelerde ve katıldığı konferanslarda bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor. IBN ile olan uzun süreli ilişkileri doğrultusunda, 2015 yılında Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü-YBE’nin kurucuları arasında yer alarak, YBE’nin direktörlüğünü aktif olarak devam ettirmektedir.