Mimarlık teorisi ve eleştirisi, kentsel çalışmalar ve eleştirel haritalama.

Banu Tomruk, lisans eğitimini 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Kentsel kamusal alanlar üzerine odaklandığı yüksek lisans eğitimini 2002 yılında aynı kurumda bitirdi. 2006-2007 yılları arasında Bauhaus Dessau Foundation bünyesinde Avrupa Birliği ülkelerinin kentleşme dinamikleri üzerine interdisipliner lisansüstü araştırma ve proje çalışmaları yürüttü.

Doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, “Bursa’nın 2000-2010 arası Yeniden Yapılanmasında Kentsel Söylem Üzerinden Dönüşüm Rotaları” isimli tez çalışması ile 2010 yılında tamamladı. Lisansüstü eğitim sürecinde eşzamanlı olarak çeşitli mimarlık ofislerinde ofis, konut ve sağlık yapıları üzerine tasarımcı ve proje yöneticisi olarak görev aldı.

Akademik çalışmaları, mimarlık teorisi ve eleştirisi, kentsel çalışmalar ve eleştirel haritalama üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu konular eksenindeki yazıları IAPS, IPHS gibi çeşitli konferanslarda ve Architectural Design, Mimarlık gibi dergilerde yayımlanmıştır.

2012 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tasarım stüdyosu yürütüyor, lisans ve yüksek lisans dersleri veriyor. Aynı kurumda 2015-2019 yılları arasında Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı direktörlüğünü üstlendi, halen Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı direktörlüğünü sürdürüyor.