UNESCO -ICOMOS ISCEAH'ın (International Scientific Commotion of Earthen Architectural Heritage) Türkiye'yi temsilen bilimsel komisyon üyesi

UNESCO ICOMOS ISCEAH Türkiye Bilimsel Üyesi Prof. Dr. Bilge IŞIK, Güzel Sanatlar Akademisi (DGSA)’nden mimar olarak mezun olmuştur. Doktorası prefabrike beton yapı elemanları (İTÜ & Almanya-Hannover) üzerinedir. 1978’den beri toprak yapıların sanayileşmesi ile ilgilenmektedir. Toprak konstrüksiyon araştırmaları (60 tez öğrencisi ile) malzemenin dayanıklılığı, toprak yapının deprem güvenliği, sanayileşmiş toprak yapı teknikleri üzerine odaklanmıştır.

Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki firmalara düzgün ve hızlı bir toprak yapı için malzeme özellikleri ve üretim teknikleri konusunda danışmanlık yapmaktadır. Kerpiç konulu konferanslara 2005’ten 2019’a kadar liderlik etmiştir. (kerpiç.org) UNESCO -ICOMOS ISCEAH’ın (International Scientific Commotion of Earthen Architectural Heritage) Türkiye’yi temsilen bilimsel komisyon üyesidir.