Prof. Dr. N. Papatya Seçkin

İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü ile Peyzaj Mimarlığı Bölümüden aldığı lisans derecelerinin ardından, serbest meslek hayatına atılmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Fiziği ve Malzemesi Programında ‘Ekolojik Değerlere Göre Ahşap Kompozit Malzemenin Seçim Kriterleri’ başlıklı yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. Yine aynı programda tamamladığı ‘Mimaride Malzeme Algısı: Dokunsal ve Görsel-Dokunsal Deneyimlerin Değerlendirilmesi’ başlıklı tez çalışmasıyla doktor ünvanını almıştır. Seçkin’in, fiziksel çevre kontrolü, yapı malzemesi ve peyzaj tasarımı konularında araştırmaları, yayınları ve uygulanmış projeleri bulunmaktadır. Birçok kentsel tasarım yarışmasına katılmış olup, bu yarışmalarda kazanılmış ödül ve dereceleri bulunmaktadır.

Tasarım rehberleri, ekolojik tasarım ve malzeme konularıda ulusal-uluslararası ölçekte birçok projede yer almaktadır. Yapı malzemesi ve detayları konusunda yürütücülüğünü üstlendiği pek çok araştırma projesi, özellikle ahşap yapıların koruma, onarım ve tasarımı konusunda AR-GE çalışmaları, bilimsel yayınları ve pek çok yapıda danışmanlıkları bulunmaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalında öğretim üyeliğinin yanı sıra Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmakta ve mesleği ile ilgili tasarım ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir